Metodmaterial

Här samlar vi material som KFUM gjort genom åren. Gratis att ladda ner och fria att använda!

Obs! Sidan är under uppdatering – fler metodmaterial kommer…

Jämställdhet

Vi tror att ett jämställt samhälle är ett mer hållbart samhälle. Den ena av våra moderorganisationer, YWCA, är världens äldsta och största kvinnorörelse. KFUM vill bära vidare traditionen av att lyfta fram de människor som är mindre privilegierade. Vi tror också att våra verksamheter berikas av en mångfald hos ledare och deltagare.

KFUM Sverige har som ambition att underlätta arbetet för medlemsföreningarna att skapa mera jämställda sammanhang i sin organisation och verksamhet. Som en hjälp i arbetet med jämställdhet har KFUM tagit fram boken Do it yourself.

Ladda ner: Do it yourself – Din (mini)guide till praktisk jämställdhet

 

Klimat och miljö

Klimathotet kan vara en av vår generations största utmaningar för ett hållbart samhälle. KFUM Sverige arbetar för att unga människor ska kunna och vilja engagera sig i klimat- och miljöfrågor. Genom vår världsorganisation YMCA har KFUM Sverige bland annat haft möjlighet att skicka unga människor som representanter till alla FNs klimattoppmöten. Det finns även mycket man kan göra på hemmaplan i sin egen förening eller sitt eget sammanhang.

KFUM Sverige uppmanar alla sina föreningar att se över hur den egna verksamheten påverkar klimat och miljö. Som ett stöd och inspiration i arbetet med klimat- och miljöfrågor har KFUM Sverige tagit fram skriften ”Påverka eller påverkas”. Till skriften finns även en workshophandledning.

Ladda ner “Påverka eller påverkas – Vilken roll tar du i EU:s klimatarbete?”

Denna skrift och workshop har tagits fram med stöd av Sensus och Folkbildningsrådet

 

Samhällspåverkan

“Getting Together – Creating Change” är en bok fylld med tips om hur du som ung kan påverka ditt samhälle och din omgivning genom projekt. Förhoppningsvis ger den dig massa användbara råd och tillvägagångssätt, samt motivationen att ta tag i saken! Personer som medverkar i boken är unga PR-konsulter, sociala entreprenörer och politiska opinionsbildare.

“Man ska göra det man tror på! Då smittar det av sig”, säger Leo Razzak, känd från Fryshuset.

Han är en av dem som berättar om sitt engagemang på inspirations-sidorna i boken. Andra som delar med sig av sina bästa tips och idéer är PR-konsulten Lina Thomsgård som grundade Rättviseförmedlingen och Lorentz Tovatt som nyligen blev vald till språkrör för Grön Ungdom.

“Boken är en coach! Den ger dig tipsen, knepen och motivationen att själv börja göra.” Säger Vanessa Marko som skrivit boken.

Hon är själv retorikkonsult och ung entreprenör, med ett förflutet i KFUM-rörelsen sedan barnsben. Enligt henne är föreningslivet ett bra forum för att prova, misslyckas, och prova igen då det finns tydliga strukturer för engagemang och många duktiga ledare som stöttar en.

Ladda ner “Getting Together – Creating Change”

 

Ungas inflytande och delaktighet

KFUM skapar mötesplatser där unga på olika sätt och med sina egna mål och ambitioner kan utvecklas till sin fulla potential. Att arbeta med inflytande, delaktighet, inkludering och engagemang är något som vi hela tiden gör. Denna bok är en sammanställning av hur vi arbetat med att göra det vi gör bäst för fler genom arbetet med Engagemangsguider! Boken är fylld med tips och metoder men också tunga argument för varför du bör arbeta på detta sätt. Allt för att ge dig stöd i att fortsätta arbeta för inkludering och ungas ökade inflytande i civilsamhällets organisationer!

“Jag tycker att det är viktigt att unga får veta vad för föreningar som finns och att vi unga också kan vara med och påverka dem”, säger Julia Malombo Engagemangsguide i KFUM Skellefteå.

– Grunden för boken är allt det arbete som KFUMs Engagemangsguider gör lokalt i sina områden och jag är enormt stolt över att ha fått möjligheten att sammanställa och visa upp detta arbete i en bok. Vår ambition är att ledare, verksamhetsutvecklare inom civilsamhällets organisationer och kommun- och stadsförvaltning ska läsa boken och förstå att detta är ett utmärkt sätt att arbeta på för att öka ungas engagemang i föreningslivet”, säger Caroline Daly nationell projektledare för KFUMs Engagemangsguider.

Ladda ner #ungagemangKFUM Sverige
Rosengatan 1, 111 40 Stockholm
info@kfum.se, 08-677 30 00
Swish: 123-9018557
Plusgiro: 90 1855-7