• Afrika 2017

  KFUM i världen!

 • Unga Palestinier

  KFUM i världen!

 • Afrika 2017 2

  KFUM i världen!

 • YMCA Ukraine Foto

  KFUM i världen!

Afrikaprogrammet

KFUM Sveriges Afrikaprogram – Youth Justice II – vänder sig till unga människor som riskerar att hamna, befinner sig i eller är på väg ur kriminalitet i Senegal, Madagaskar, Togo och Sydafrika. Programmets övergripande mål är att målgruppen vid programmets slut har tagit steg mot aktivt medborgarskap.

Vi arbetar för att unga människor som befinner sig i kriminalitet skall få tillgång till rättssäkerhet, skydd och rehabilitering. Målgruppen är även personer som är på väg ur kriminalitet eller som befinner sig i riskzon för att hamna i kriminalitet. Genom att stödja våra partnerorganisationer att erbjuda trygga mötesplatser kan dessa unga människor stärka sin självkänsla och få bättre förutsättningar för att välja en positiv livsbana fri från missbruk och kriminalitet.

Olika insatser riktar sig till unga i förebyggande syfte för att minska riskerna att hamna i missbruk eller kriminalitet, under tiden i fängelse samt i rehabiliterande syfte efter avtjänat straff för att minska risken för återvändande. För att stärka långsiktigheten med programmet och öka effekten är påverkansarbete gentemot beslutsfattare en viktig del som genomsyrar allt vårt arbete. Vi vill stärka unga utsatta människors rättigheter och möjligheter och synliggöra deras situation och vårt arbete.

2018-2020 Förväntade resultat

 • Unga som riskerar att hamna i kriminalitet fått stärkt reseliens mot att hamna i kriminalitet
 • Unga i fängelser har fått stärkt tillgång till sitt rättsystem (access to justice), förbättrad hälsa och förstärkt reseliens.
 • Unga som avtjänat sitt straff har genom utbildning och stöd fått stärkt reseliens att återgå till kriminalitet.
 • Skyldighetsbärare (duty bearers) har tagit steg mot ett stärkt ägarskap för att verka för en förbättrad tillgång till rättigheter och möjligheter för målgruppens deltagande i samhället.
 • Alla partner-organisationer har fått stärkt kapacitet att arbeta med målgruppen och med påverkan mot skyldighetsbärare.

Var med och bidra!

Vill du stödja vårt program i Afrika? Ge en gåva via Swish till 123-9018557 eller plusgiro 90-1855-7. Märk utbetalningen med  ”Afrika”. Läs mer här! 

Personporträtt

”Nu har jag insett att jag dödar mig själv. Jag har försökt att sluta men misslyckats. En dag hoppas jag att jag är drogfri”.

Möt Sphesihle, 25år, Sydafrika

Vill du veta mer om Sydafrika och Zambia?

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Sydafrika
Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Zambia

Nyfiken på YMCA i Afrika?

Togo YMCA på Facebook
Sydafrika YMCA på Facebook
Senegal YMCA på Facebook
Madagaskar YMCA på Facebook
African Alliance of YMCAs på Facebook

Är du nyfiken på Afrikaprogrammet eller vill din lokalförening sätta ingång ett samarbete i regionen?

Kontakta då Niclas Sannerheim, Internationell sekreterare för Afrika på
niclas.sannerheim@kfum.se eller 08-677 30 16.KFUM Sverige
Rosengatan 1, 111 40 Stockholm
info@kfum.se, 08-677 30 00
Swish: 123-9018557
Plusgiro: 90 1855-7