• Afrika 2017

  KFUM i världen!

 • Unga Palestinier

  KFUM i världen!

 • Afrika 2017 2

  KFUM i världen!

 • YMCA Ukraine Foto

  KFUM i världen!

Internationellt arbete i KFUM

KFUM Sverige är en ungdomsrörelse som engagerar sig internationellt på flera sätt. Genom utvecklingssamarbeten, läger och andra internationella evenemang, genom att påverka i internationella maktrum både innanför och utanför KFUM-rörelsen, men också genom att uppmuntra föreningar att själva skapa samarbeten med KFUM-föreningar i andra länder.

Utvecklingssamarbeten

Unga människor är både aktörer och målgrupp i vårt utvecklingssamarbete. Vi vill bidra till att skapa välfungerande YWCA- och YMCA-organisationer som kan spela en viktig roll i sina samhällen för att förbättra unga människors situation. Vi verkar för internationell solidaritet och rättvisa.

Afrikaprogrammet

KFUM Sveriges Afrikaprogram – Youth Justice II – vänder sig till unga människor som riskerar att hamna, befinner sig i eller är på väg ur kriminalitet i Senegal, Madagaskar, Togo och Sydafrika. Programmets övergripande mål är att målgruppen vid programmets slut har tagit steg mot aktivt medborgarskap.

Östprogrammet

KFUM Sverige arbetar i Belarus och Ukraina med att skapa demokratiska organisationer, där unga ledare kan göra sin röst hörd och tar en självklar plats i styrelser eller utskott. Skolsystemet i Belarus och Ukraina uppfostrar inte kritiskt tänkande och oberoende medborgare som vet sina rättigheter och kan ställa makthavarna till svars. Det är något som vi vill ändra på tillsammans med partnerorganisationerna.

Läs mer om Östprogrammet

Palestinaprogrammet

KFUM Sverige och YWCA Palestine har samarbetat i partnerskap i flera decennier. Sedan våren 2017 drivs ett nytt program som sträcker sig fram till 2019. Programmet går ut på att stärka unga kvinnor i deltagandet av fredsprocesser och ge dem förutsättningar för att själva påverka sin egen framtid.

Läs mer om Palestinaprogrammet

Stöd oss

Vill du vara med och bidra till KFUM:s internationella utvecklingssamarbeten och göra skillnad för unga människors framtid? Swisha valfri summa till KFUM:s Swish 123-9018557 och skriv vilket program du vill skänka ditt bidrag till (Afrika, Öst eller Palestina). Det går även bra att skicka via Plusgiro: 90 1855-7.

Du kan även ge en födelsedagshälsning eller minnesgåva. Läs mer här!

Var med och bidra

Var med och bidra

Din förening kan stödja det arbete som KFUM bedriver och bidra till att lokala YWCA och YMCA föreningar stärks. Tillsammans verkar vi för Youth Empowerment i några av världens mest utsatta hörn.

KFUM Sverige har partnerskap och pågående program i Belarus, Ukraina, Palestina, Senegal, Togo, Madagaskar och Sydafrika.

Läs mer

Utbildningar, läger och mycket mer!

Utbildningar, läger och mycket mer!

Du som individuell medlem kan engagera dig internationellt på många olika sätt! Våra världs- och Europaförbund organiserar regelbundet utbildningar och läger som unga KFUM medlemmar kan anmäla sig till.

Läs mer

Samarbeta med andra föreningar i världen

Samarbeta med andra föreningar i världen

Ni som KFUM-förening kan starta ett eget samarbete eller utbyte med någon av våra systerorganisationer runtom i världen. T.ex. Insamling av olika slag, erfarenhets- och kunskapsutbyten, gemensamma läger, ledarutbyten eller samverkan kring en specifik fråga som är relevant för båda föreningarna m.m.

Läs mer om vad andra föreningar har för utbyten och inspireras av deras tips och tankar.

Läs mer

Påverka KFUM-rörelsen internationellt

Påverka KFUM-rörelsen internationellt

Som KFUM-medlem kan du vara med och påverka rörelsen. Genom att representera KFUM Sverige kan du påverka våra Europa- och världsförbund genom att delta vid internationella möten och träffar.

YWCA och YMCA i sin tur påverkar både FN och EU i frågor som är relevanta för unga idag. KFUMare från hela världen bjuds in till maktens korridorer i FN och Bryssel för att göra ungas röster hörda.

Läs merKFUM Sverige
Rosengatan 1, 111 40 Stockholm
info@kfum.se, 08-677 30 00
Swish: 123-9018557
Plusgiro: 90 1855-7