Policy

Här hittar du olika policy och andra dokument som styr hur KFUM Sverige arbetar

Writing a great essay demands a lot of attention, students want to show their understanding of the topic at the very same time apply writing methods to generate superior content. There’s no ideal solution to how to compose an effective pay to have a paper written for you Our English-speaking authors make sure every order has original content and an appropriate structure. By purchasing a

och hur vi tänker i viktiga frågor.

Miljöpolicy
Uppförandekod
Valberedningspolicy
Finansieringspolicy
Antikorruptionspolicy
Kapitalförvaltningspolicy
Policy för internationellt utvecklingssamarbete
Policy mot alkohol, droger och tobak
Policy för synpunkter och klagomål
Inköpspolicy
Integritetspolicy
Policy för företagssamarbeten
Insamlingspolicy

Policy documents in English

Policy for International Development

Övriga dokument

Internationellt positionspapper
En guide för grafisk profil
Jämställda möten
Jämställdhetsstrategi
Kriterier för nomineringar och aktiviteter
Om Generalsekreteraren
Handlingsplan vid kränkande särbehandlingKFUM Sverige
Rosengatan 1, 111 40 Stockholm
info@kfum.se, 08-677 30 00
Swish: 123-9018557
Plusgiro: 90 1855-7