Organisation

I Sverige samlar KFUM 40 000 medlemmar i 140 olika lokala föreningar utspridda över hela landet. KFUM är en del av två globala ungdomsrörelser, YMCA och YWCA. Tillsammans finns dessa organisationer i ca 130 länder och når ca 70 miljoner människor.

KFUM i Sverige

KFUM Sverige är KFUM-rörelsens riksförbund. KFUM Sverige ansvarar bland annat för rörelsens ideologiska frågor, profilering och kommunikation samt många av de internationella samarbetena.

Det finns 10 regioner som samordnar utbildning och andra frågor på regional nivå. Just nu pågår en översyn av KFUMs regioner, läs mer om det här

Verksamheten sker i KFUMs 140 föreningar runt om i Sverige och samlar 40 000 medlemmar.

För kontaktuppgifter till olika delar av rörelsen, se vår föreningssöksida.

KFUM i världen

KFUM Sverige är medlemmar i World Alliance of YMCA’s och World YWCA.

YMCA står för Young Men’s Christian Association och är världens största och äldsta ungdomsrörelse. Organisationen grundades 1844 och finns idag i 119 länder, och når totalt till över 58 miljoner människor. Precis som i KFUM i Sverige ryms en mängd verksamheter inom samma organisation, men gemensamt för dessa är att de arbetar med att stärka och utveckla unga människor och de samhällen de befinner sig i. YMCA är bedriver också ett globalt påverkansarbete gällande anti-diskriminering och frågor som berör unga människor.

Läs mer på YMCA:s hemsida.

YWCA står för Young Women’s Christian Association och är världens största och äldsta kvinnorättsrörelse, grundad 1855. I YWCA samlas människor från över 100 länder för att gemensamt kämpa för att förändra maktstrukturer som hindrar kvinnor och unga tjejer från att utvecklas till sin fulla potential. YWCA jobbar aktivt med att stärka kvinnors ledarskap, att upprätta stödfunktioner världen över och med påverkansarbete inom frågor kopplade till jämställdhet och når varje år ut till ca 35 miljoner människor.

Läs mer på YWCA:s hemsida.

Tillsammans når dessa rörelser ut till över 90 miljoner människor i över 130 länder.KFUM Sverige
Rosengatan 1, 111 40 Stockholm
info@kfum.se, 08-677 30 00
Swish: 123-9018557
Plusgiro: 90 1855-7