Mötesplatser

Genom att din förening är medlem i KFUM Sverige får du tillgång till KFUM:s all nätverk och andra mötesplatser. Håll utkik i kalendern!

KFUM:s största mötesplatser
Riksombudsmöte
KFORUM

Nationella nätverk
Stort föreningsnätverk
Regionernas Råd
Utbildningsforum

Verksamhetsspecifika nätverk
Lägergårdsträffar
Idrottsträffar
Scoutträffar
Öppen verksamhetsträff

Internationella nätverk
Internationell träff
Young Women’s Engagement Team

 

 KFUM Sverige
Rosengatan 1, 111 40 Stockholm
info@kfum.se, 08-677 30 00
Swish: 123-9018557
Plusgiro: 90 1855-7