Styrelse

Förbundsstyrelsen valdes på Riksombudsmötet 22 oktober 2017 och har en mandatperiod på två år. Det är en ideellt engagerad styrelse som inte är arvoderad och som möts 8-9 gånger per år. Hela styrelsen (inklusive generalsekreteraren) når du på styrelsen@kfum.se.

Andreas Axelson

Andreas Axelson
Ordförande
andreas.axelson@kfum.se
070-843 32 21

Caroline Sten

Caroline Sten
Vice ordförande
caroline.sten@kfum.se
073-618 74 66

Richard Trum

Richard Trum
Ledamot
richard.trum@kfum.se

Linnéa Hård af Segerstad

Linnéa Hård af Segerstad
Ledamot
linnea.hardafsegerstad@kfum.se

Ellen Söderberg

Ellen Söderberg
Ledamot
ellen.soderberg@kfum.se

Gustaf Ulfendahl

Gustaf Ulfendahl
Ledamot
gustaf.ulfendahl@kfum.se

Sofia Skoglund

Sofia Skoglund
Ledamot
sofia.skoglund@kfum.se

Lisa Rantatalo

Lisa Rantatalo
Ledamot
lisa.rantatalo@kfum.se

Henrik Karlsson Rodén

Henrik Karlsson Rodén
Ledamot
henrik.karlsson.roden@kfum.se

Presentation

Andreas Axelsson
Andreas har en politices kandidatexamen i statskunskap. Arbetar för närvarande som projektledare på Stiftelsen Goodsport Foundation och har tidigare arbetat bl.a. på Sveriges konsumenter. Har varit aktiv som basketspelare och ledare i KFUM Linköping, genomgått KFUMs ledarskapsutbildningar Emma och Mary samt World YMCAs Change Agent program; varit utbildare på Emma utbildningar, styrelsemedlem i Y Climate Action, och del av YMCAs delegation på FNs klimatmöten i Doha och Warszawa. Är styrelseledamot i KFUM Sverige sedan 2013 och ordförande sedan 2015. Även medlem i Y Feminist Action.


Caroline Sten

Caroline har en masterexamen i Europastudier och statsvetenskap. Hon arbetar just nu med ledningsstöd och föreningsfrågor på Rädda Barnen och har tidigare arbetat på bland annat LSU och Mattecentrum. Hon har varit engagerad på KFUM Brevik, KFUM Norrbyskär och YMCA Chimney Corners som i princip alla funktioner man kan ha på en lägergård, var med och startade upp Y Climate Action och är nu en passiv men entusiastisk medlem i Y Feminist Action.


Richard Trum
Richard är utbildad civilingenjör i industriell ekonomi. Till vardags arbetar Richard som managementkonsult med fokus på processutveckling, systeminföranden, ekonomistyrning och organisationsutveckling. Richard är uppvuxen inom KFUK-KFUMs scoutförbund och har engagerat sig både som avdelningsledare, utbildare, arrangör och styrelseledamot på både lokal och nationell nivå.


Linnea Hård af Segerstad
Linnéa studerar företagsekonomi/revision på Stockholms universitet. ​Har bl.a. varit riksstyrelseledamot och valberedning i Fältbiologerna, arbetat som verksamhetsutvecklare för Sveriges Elevkårer och ideellt gjort olika projekt i Scouterna om allt från mångfald och normkritik till att planera Scouternas stämma. Är engagerad i Örby Scoutkår och har tidigare även haft uppdrag inomKFUK-KFUMs Scoutförbund.


Ellen Söderberg
Ellen studerar till ämneslärare för årskurs 7-9.Ellen har varit engagerad i KFUM Umeå sedan 2002 och deltagit vid det internationella praktikantprogrammet 2016-2017 då hon bodde och praktiserade hos YWCA Palestine.  Ellen har suttit i flertalet styrelser av olika storlek och karaktär, så väl fackliga- som spelföreningar.


Gustaf Ulfendahl
Gustaf har ett förflutet i KFUM Uppsala där han har jobbat 10 somrar på Alnäs lägergård och även fast anställd på KFUM Uppsalas kansli. Under studietiden i Uppsala engagerade sig gustav som förtroendevald och genomförde ett flertal projekt. Gustaf briner för ledarskap och personligutveckling.


Sofia Skoglund
Sofia är utbildadbrandingenjör och arbetar som brandingenjör i kommunal räddningstjänst. Inom KFUM hör hbon hemma i KFUM Norrköping och Y feminist action. På KFUM Norrköping har Sofia gjort det mesta en kan göra på Breviks lägergård; sommarledare, lägerchef, instruktör, styrelseledamot och har också varit Change Agent i World YMCA. Sofia har även haft en rad andra ideella uppdrag, t.ex.ledamot och ordförande i studentföreningar på Luleå Tekniska universitet, suppleant i Hedvig och Paul Boréns stiftelse samt moderator på konferenser.


Lisa Rantatalo
Lisa studerar teaterpedagogik vid Marieborgs folkhögskola i Norrköping.Lägerverksamheten vid Norrbyskär i KFUM Umeå introducerade Lisa för KFUM som senare ledde till engagemang i Brevik, KFUM Norrköping och ett intresse för de nationella möjligheterna inom KFUM.


Henrik Karlsson Rodén
Henrik är utbildad fritidspedagog och utomhuspedagog och hår gått en rad ledarskapsutbildningar, inklusive GDQ, Human Elements och EGOL. Är medlem i Bromma KFUM sedan 1989. Har tidigare arbetat för KFUM Sverige, KFUM Stockholm-Gotland och Kärsögården och andra organisationer inom näringsliv och civilsamhälle. Arbetar för närvarande som verksamhets- och kompetensutvecklare på Trygghetsrådet (TRS) med fokus på ideella och idéburna organisationer.


 

 

 KFUM Sverige
Rosengatan 1, 111 40 Stockholm
info@kfum.se, 08-677 30 00
Swish: 123-9018557
Plusgiro: 90 1855-7