Regioner

KFUM Sverige är uppdelad i tio regioner. Regionerna samordnar lokalföreningar inom ett geografiskt område och jobbar oftast med frågor som utbildning och gemensamma arrangemang. Många regioner har anställd personal, men inte alla. Kontaktuppgifter hittar du nedan.

Övre Norrlandsregionen
Hemsida: http://ovrenorrland.kfum.se
E-post: ovrenorrlandsregion@kfum.se
Tel: 070–567 73 15
Adress: Per Nilsson, per.nilsson@kfum.se

Nedre Norrlandsregionen
Hemsida: https://nedrenorrland.kfum.se
Ordförande: Tommy Wallin, tommywallin57@hotmail.com
Vice ordförande: Lena Häggström, vargadoren1@gmail.com

Gävle-Dalaregionen
E-post: gdregionen@gmail.com
Tel: 070-456 68 59 LG Mattsson
Adress: Södra Centralgatan 10, 80250 Gävle
Ordförande: Nanok Stagnell
Tel: 070-371 66 75
E-post: nanok@telia.com

Örebro-Värmlandsregionen
Hemsida: https://orebrovarmlandsregion.kfum.se
E-post: karin@kfumorebro.org
Tel: 070-6611983
Adress: c/o KFUM Örebro, Lertagsgatan 2, 70347 Örebro
Ordförande: Micke Friman
E-post: mikael.friman@orebro.se
Tel: 070-237 80 47

Mälardalsregionen
Adress: Co KFUM Västerås Lövudden 725 91 Västerås
Ordförande: Nils-Ivar Landgren
Tel: 021-12 42 94
E-post: malardalen@kfum.se

Stockholm-Gotlandregionen
Webb: www.stockholmgotland.kfum.se
E-post: stockholmgotland@kfum.se
Tel: 076-846 66 58
Adress: Box 920 22, 120 06 Stockholm
Ordförande: Anncha Lilje Ander
E-post: anncha.liljeander@fryshuset.se

Östgötaregionen
Webb:
www.ostergotland.kfum.se
Kontakt: Alexandra Ringius, alexandra.rh@hotmail.com
Tel: 011 – 10 61 55 Fax: 011-10 58 08
Adress: Norra Promenaden 108, 602 18 Norrköping

Västsvenska regionen
Webb: http://vastsvenska.kfum.se
E-post: vastsvenska@kfum.se
Tel: 0522-29196
Adress: Dirhuvud 504 459 91 Ljungskile
Ordförande: Ludvig Aust
E-post: cecilia.bregell@kfum.vastsvenska.se
Tel: 0703489698
Regionschef: Anna Germsjö
E-post: anna.germsjo@kfum.se
Tel: 0522-29196

Smålandsregionen
Adress: KFUK-KFUMs Smålandsregion, Box 183, 573 22 Tranås
Tel: 0140-125 80
Ordförande: Magnus Fjällström
E-post: magnus.fjallström@malmo.se
Regionchef: Anita Sahlstedt
E-post: anita_smaland@hotmail.com

Skåne-Blekingeregionen
Webb: www.syd.kfum.se
E-post: kfumsyd@kfum.se
0705589013
Adress: KFUK-KFUM Skåne-Blekinge (KFUM Syd), Kalendergatan 18 vån 3, 211 35 Malmö
Ordförande: Anders Kullberg
E-post: a.kullberg@mac.com
Tel: 0707-686209KFUM Sverige
Rosengatan 1, 111 40 Stockholm
info@kfum.se, 08-677 30 00
Swish: 123-9018557
Plusgiro: 90 1855-7