Förmåner du får som KFUM-förening

Det finns många fördelar med att vara en KFUM-förening. Här nedan hittar du en sammanställning av KFUM:s värdeerbjudande, vilket är lika brett som rörelsen är stor. Klicka på rubrikerna nedan för att läsa mer om allt från ledarskapsutbildningar till rabatter på medlemsregister.

Eftersom vi är många föreningar över hela Sverige kan vi pressa priser på sådant som vi alla använder oss av. Vi upphandlar bland annat försäkringar, resor och matvaror. Vi har även gemensamma lösningar för medlemsregister, hemsidor och e-post. På verksamhetsträffarna – till exempel lägergårdsträffen och öppen verksamhetsträff finns möjlighet att lyfta frågan om det finns nya upphandlingar vi bör göra, men du kan också kontakta kansliet om du har idéer eller önskemål!

Nätverk

Det mest värdefulla vi har i KFUM är våra föreningar och våra internationella syskonorganisationer i YWCA och YMCA. Tillsammans utgör dessa ett världsomspännande nätverk. I rörelsen finns specialisterna som möter ungdomar varje dag och som vet vad som krävs för att driva en bra ungdomsverksamhet. Tack vare vår bredd går det nästan alltid att hitta andra i rörelsen som har mött samma utmaning eller är extra bra på det som din förening kämpar med idag. I KFUM finns baskettränare som kan utbilda om psykisk ohälsa, lägerledare som är experter på att konstruera säkra höghöjdsbanor, administratörer som kan den svenska sociallagstiftningen, fritidsledare som vet hur man får in finansiering till stora projekt och styrelseledamöter som vet hur stadgarna bör formuleras. På nätverksträffar och utbildningar får du möta andra experter och själv dela med dig av din kunskap. Håll utkik i kalendern efter arrangemang som intresserar dig och din förening.

Även kansliet och styrelsen på KFUM Sverige har mycket erfarenhet kring organisering, finansiering och ungdomsarbete och kan alltid ge tips och råd, eller hänvisa vidare till någon av experterna i rörelsen. Kontakta oss gärna!

Alla föreningar tillhör en av våra tio regioner som kan hjälpa till med utbildningar, nätverk, bidrag och tips och råd. Här hittar du kontaktuppgifter till din region.

Läs mer om de nätverk som finns inom KFUM Sverige här.

KFUM Sverige är också medlem i ett antal nätverk och organisationer som du som medlemsförening såklart också är välkommen att ta del av.

LSU, Sveriges ungdomsorganisationer
är de svenska ungdomsorganisationernas gemensamma påverkansorganisation. Förbundet bedriver politisk påverkan för att förbättra villkoren för ungas organisering i Sverige och världen med utgångspunkt i mångfald och mänskliga rättigheter. I LSU samsas vi med nästan alla de svenska ungdomsorganisationerna, bland andra de politiska ungdomsförbunden, elev- och studentorganisationer, ungdomsförbunden i t.ex Röda Korset, Naturskyddsföreningen, nyhterhetsrörelserna och Rädda barnen, flera religiösa och kulturella ungdomsförbund och unga med funktionsskillnader.

Ideell Arena
är ett nätverk som startade 1998 av ideella organisationer tillsammans med forskare. Organisationen arbetar främst med strategiskt ledarskap och forskning om civilsamhället. Här deltar vi i nätverk och utbildningar och stöttar forskning som är viktig för att de ideella organisationerna ska fortsätta vara den bärande del av samhället som vi varit och är. För att kunna tala med en stark röst måste vi veta vilka vi är och hur civilsamhället ser ut – för det behöver vi forskning och utbildning som vi skapar i IDEELL ARENA.

Svenska missionsrådet
Tillsammans med de andra medlemsorganisationerna i Svenska missionsrådet, SMR, arbetar vi för en värld utan fattigdom och förtryckande strukturer. SMR är den ramorganisation hos SIDA, Sverigens myndighet för internationellt utvecklingssamarbete, som KFUM samarbetar med för att finansiera våra samarbeten med våra närmsta systerorganisationer, i Ukraina, Vitryssland, Palestina, Kenya, Sydafrika, Zambia med flera. SMR arbetar med samhällsförändring och internationellt samarbete grundat i teologisk reflektion.

Forum
är en intresseorganisation för ideella organisationer med social inriktning. Här ingår bland andra Röda korset, Statsmissionen och Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige ROKS. Forum är en stark aktör i politiken, särskilt kring skärningspunkten mellan ideella organisationer och den offentliga sektorn, men driver också Volontärbyrån och Ideella jobb som arbetar för att förenkla att engagera sig ideellt eller arbeta för idéburna organisationer.

Utbildningar

Alla KFUM-föreningar har möjlighet att delta på de utbildningar som arrangeras regionalt, nationellt och internationellt. KFUM tror på att stärka unga genom att ge dem ansvar, vilket gör att vi satsar mycket på ledarskapsutbildningar. KFUM Sveriges paket för ledarskapsutbildningar kallas Helheten och består av fem steg, men vi arrangerar också andra ledarskapsutbildningar som t.ex. Rättighetsbaserat ledarskap, Ideell chef och nationell handledarutbildning m.fl. vid behov.

Som KFUM:are finns också mängder med möjligheter att delta på internationella utbildningar genom YWCA och YMCA.

Läs mer om de utbildningar som KFUM Sverige arrangerar här.

Håll också utkik i kalendern för att se var som är på gång, både i Sverige och i världen.

Föreningsstöd

På KFUM Sveriges kansli finns en enhet som heter Föreningsstöd som har till uppgift att möta de behov som KFUM-föreningarna i Sverige har samt att vara en kanal mellan de internationella rörelserna YWCA och YMCA, riksförbundet KFUM Sverige och de lokala KFUM-föreningarna.

Till föreningsstödet kan alla KFUM-föreningar vända sig för att få tips, råd och input för att utveckla och stärka föreningen. Föreningsstödet kan hjälpa till med det mesta inom föreningsvärlden, bl.a. stadgefrågor, bidragsansökningar, tips på utbildningar och kontaktnät i civilsamhället.

Föreningsstödet arbetar också mycket med att samla in och sprida information. Det kan handla om läger, konferenser och utbildningar utomlands eller att se till att KFUM:s föreningsregister är uppdaterat och aktuellt.

Alla utbildningar och nätverksträffar som arrangeras av KFUM Sverige är det också föreningsstödet som ansvarar för.

KFUM Sveriges föreningsstöd kommer gärna och besöker KFUM-föreningarna runtom i landet, och föreningarna är alltid välkomna att komma och besöka KFUM Sverige-kontoret. Ta gärna kontakt med oss så bokar vi en tid!

Bidrag, fonder och stipendier

KFUM-fonden
Varje år delas medel ur KFUM-fonden ut till lokal KFUM-verksamhet och individuella medlemmar. Det övergripande syftet är att stödja bl.a.
– Samarbeten och utbyten mellan medlemsföreningar.
– Nyskapande projekt och verksamheter, i linje med KFUM Sveriges verksamhetsinriktning.
– Utbildningar, arrangemang, projekt, möten, utbyten etc. som kommer KFUM:s verksamhet till gang.

Fonden delar ut bidrag 6 gånger per år, och hur bidragen fördelas beslutas av KFUM Sveriges Stipendiekommitté. Kommittén utses av KFUM Sveriges styrelse och består av 3-5 ideella varav en är styrelseledamot i KFUM Sverige.

Läs mer om KFUM-fonden och hur du ansöker om bidrag här.

Årets Elsa och William
KFUM Sverige vill uppmärksamma och stödja de eldsjälar som bär KFUM-verksamheten i landet, och utser därför Årets Elsa och Årets William. Dessa personer ska vara ledare inom KFUM som är förebilder för andra i rörelsen. Med utmärkelsen följer ett stipendium om 10 000 kr till respektive person.

Läs mer om Årets Elsa och William här.

Statsbidrag
KFUM Sverige söker och erhåller varje år organisationsbidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Detta bidrag finansierar de nätverk, utbildningar, föreningsstöd m.m. som kommer alla KFUM-föreningar till gagn. En del av bidraget betalas också ut som verksamhetsstöd till de föreningar som innefattas i ansökan, dvs. de föreningar som varken är anslutna till Riksidrottsförbundet eller Scouterna och som uppfyller MUCF:s bidragskrav.

Idrottsföreningar
Många KFUM-föreningar som har idrott är anslutna till Riksidrottsförbundet via ett eller flera specialförbund. Dessa föreningar erhåller statsbidrag i form av LOK-stöd genom att redovisa sin idrottsverksamhet.

Scoutkårer
Scoutkårer i KFUM är anslutna till både KFUM Sverige och till Scouterna och det finns därför ett samverkansavtal mellan de två organisationerna. KFUM-kårer erhåller statdsbidrag via Scouterna och betalar också sin medlemsavgift till Scouterna, som i sin tur betalar till KFUM Sverige.

Om du är osäker på vilken typ av statsbidrag din förening får eller bör få är du välkommen att kontakta KFUM Sveriges föreningsstöd.

Andra bidrag och stipendier
Uöver ovanstående finns många andra möjligheter för KFUM-föreningar att hitta finansiering till projekt och verksamheter.
Läs mer om dessa möjligheter här eller hör av dig till KFUM Sveriges föreningsstöd för tips och råd.

Medlemsregister

Genom att vara medlemsförening i KFUM Sverige har din förening möjlighet att få rabatt på SportAdmin, ett system för medlemsregister och närvarorapportering. SportAdmin fungerar för alla typer av föreningar då systemet klarar både LOK-stöd och statsbidrag från MUCF. KFUM och SportAdmin har en löpande kontakt för att göra uppdateringar och hitta lösningar för att SportAdmin ska fortsätta vara ett fungerande medlemsregistersystemet för KFUM Sverige.

Rabatten på systemet består dels i en rabatt från SportAdmin och en subvention från KFUM Sverige, vilket totalt genererar en prissänkning på 30-40% beroende på föreningens storlek.

Ni kan ta kontakt med SportAdmin direkt eller kontakta KFUM Sveriges kansli för mer information.

För föreningar eller kårer som också är anslutna till Scouterna finns istället ScoutNet.

Metodmaterial

KFUM Sverige utvecklar regelbundet metodmaterial för att stärka och utveckla KFUM-föreningarna i Sverige. Detta material samlas här och är gratis att ta del av.

Har du förening behov av metodmaterial i någon annan fråga? Kontakta gärna KFUM Sveriges föreningsstöd för tips och råd på var du kan hitta det.

Studieförbundet Sensus

KFUM Sverige är medlem i studieförbundet Sensus. Sensus kan stötta din förening med att bedriva och utveckla utbildningar i alla sammanhang som kan vara relevanta för din förening. Sensus är bl.a. experter på styrelsearbete, föreningsdemokrati, mångfald, processledning och interreligiös dialog. Genom Sensus kan du även få bidrag för att bedriva egna utbildningar och studiecirklar. I Sensus har vi sällskap med bland andra Scouterna, Svenska kyrkans unga och Svenska muslimer för fred och rättvisa. Fram till 2002 drev KFUM-rörelsen ett eget studieförbund som då slogs ihop med Sensus för att stärka förutsättningarna för att bedriva relevant utbildning över hela landet.

Du kommer i kontakt med Sensus här eller via KFUM Sveriges kansli.

Tågresor med SJ

Genom LSU – Sveriges ungdomsorganisationer ingår vi i ett ramavtal hos SJ där vi får några procents rabatt på tågresor med SJ. Till större evenemang eller gemensamma resor finns möjlighet att få ordentliga rabatter.

Kontakta KFUM Sveriges föreningsstöd om ni är intresserade av att ansluta er till SJ-avtalet. Tänk också på att idrottsföreningar får rabatt hos SJ genom Riksidrottsförbundet.

Försäkringar

KFUM Sverige har en olycksfallsförsäkring som täcker alla medlemmar i alla våra föreningar och regioner samt deltagare som provar på aktiviteter i föreningarna. Den täcker även ett antal utländska besökare per år, till exempel praktikanter, utbyten och utländska lägerdeltagare. Försäkringen har tillägg för att täcka parkour och freerunning men gäller inte klättring.

Olycksfallsförsäkringen är tecknad med W.R. Barkley och försäkringsnumret är 200236-034
Vid skada kontakta Crawford & Company (Sweden) AB, 010-410 70 13
Vid frågor om försäkringen kontakta Försäkringskompetens: 018-37 01 45 / info@fkomp.com

Vi har också en reseförsäkring som gäller anställda och förtroendevalda som reser genom sin roll i KFUM – oavsett om det är på uppdrag från föreningen, regionen eller KFUM Sverige. Försäkringen gäller både internationellt och i Sverige och har extra skydd mot avbokning och krisförsäkring.

Vi har ett avtal med försäkringsförmedlaren Försäkringskompetens som kan stötta er förening med mer specifika försäkringsbehov som vi inte löser nationellt, till exempel fastighetsförsäkring och försäkringar för klättring. Kontakta Martin Lindberg på försäkringskompetens: 018-37 01 45, 0702-65 40 35 eller kontakta KFUM Sveriges föreningsstöd så hjälper vi till!

Upphandlingar

KFUM Sverige är anslutna till UHPO, en inköpsorganisation som förhandlar fram gemensamma avtal hos ett antal leverantörer. Se vilka företag du som KFUM-förening har förmåner hos här.

Ofta finns många KFUM-föreningar med liknande behov, och som därför vill köpa in samma sak vid ungeför samma tidpunkter. Det går att göra ordentliga besparingar genom att gå ihop och förhandla med en enda leverantör. Ska ni göra ett stort inköp och misstänker att andra kanske har samma behov? Kontakta KFUM Sveriges föreningsstöd, er KFUM-region eller ta direktkontakt med föreningar som har liknande verksamhet som er egen och annonsera ert intresse. Speciellt på nätverksträffar brukar vi kunna komma överens om gemensamma upphandlingar.

Hemsida och e-post

Hemsida och webbplattform
Som KFUM-förening finns möjlighet att beställa en föreningssida med kfum.se i adressen. Föreningen får då också del av den gemensamma webbplattformen för KFUM-föreningar. Genom webbplattformen kan föreningen enkelt skapa en snygg och lättskött hemsida som är enkel att uppdatera och förändra. Webbplattformen är byggd med WordPress och är integrerad med Facebook.

E-post
KFUM-föreningar är välkomna att beställa en föreningsmail som sluta på @kfum.se för att kunna ta emot inkommande mail. Anställda och förtroendevalda i KFUM-föreningar har också möjlighet att beställa egna e-postadresser som slutar på @kfum.se.

Ta kontakt med KFUM Sveriges föreningsstöd för att beställa.

Grafisk profil och mallar

Genom att KFUM i Sverige använder sig av samma uttryck i text, bild och grafisk produktion visar vi tydligt hur stor och bred rörelsen är. Detta gör att vi ger ett liknande intryck oavsett var verksamheten är. Ett gemensamt och sammanhållet uttryck bidrar till att KFUM uppfattas som en medveten, seriös rörelse och lägger grunden för att bygga ett starkt varumärke.

Den grafiska profilen för KFUM är en guide som ger dig riktlinjer för vårt gemensamma uttryck. Guiden ger dig tips på vad som fungerar bra respektive mindre bra och är en källa till inspiration för att få din kreativitet att flöda.

I KFUM Sveriges profilcenter finns också dokumentmallar, typsnitt, logotyper så att det blir enkelt för din förening att kommunicera KFUM. Det finns också en bildbank med högupplösta bilder som vi äger alla rättigheter till, perfekta att använda till föreningens marknadsföring!

KFUM Sveriges profilcenter hittar du här.

Nyhetsbrev

KFUM Sverige skickar regelbundet ut nyhetsbrev till alla som är intresserade av att följa vad som händer i KFUM både regionalt, nationellt och internationellt. Via nyhetsbrevet håller du dig uppdaterad om när du kan anmäla dig till utbildningar, delta på nätverksträffar och få tips om möjligheter ute i världen.

Prenumerera på KFUM Sveriges nyhetsbrev här.

Som KFUM:are är du varmt välkommen att höra av dig med tips på vad som borde finnas med i nyhetsbrevet och i KFUM Sveriges andra kanaler. Sprid framgångar i din förening och bjud in till spännande arrangemang. Skicka in dina tips här.KFUM Sverige
Rosengatan 1, 111 40 Stockholm
info@kfum.se, 08-677 30 00
Swish: 123-9018557
Plusgiro: 90 1855-7