Din Agenda – ungas inflytande över de globala målen

Under de kommande 13 åren ska Agenda 2030 säkerställa att den globala utvecklingen sker på ett hållbart sätt och att människor runt om på jorden lyfts ur fattigdom. Som det ser ut nu är unga inte med i vare sig utformningen av planerna för att genomföra dessa mål eller i själva genomförandet av målen på lokal eller global nivå. Det vill och kan KFUM och du förändra. Och det ska vi göra i det här projektet, så vad roligt att just du vill veta mer!

Målet med Din Agenda är att unga människor har röst, plats och verktyg för att påverka och förverkliga Agenda 2030. För så ser det inte ut idag.

Din Agenda kommer göra så att fler människor i KFUM och i Sverige vet om vad Agenda 2030 och de globala målen är för något, hur ungas makt i arbetet med dem kan öka och hur vi vill att det ska se ut. Ett viktigt och roligt jobb!

Viktigast i projektet är att fler inom KFUM utbildas och ansvarar för att sprida kunskapen kring hållbarhetsmålen och ungas makt och deltagande i det arbetet vidare. Det är också viktigt att vi gör det på ett KFUMigt sätt! Därför jobbar vi extra med de målen i Agenda 2030 som är kopplade till KFUMs fokusområden och What We want, dvs mål 5 Jämställdhet, mål 10 Minskad ojämlikhet, mål 16 Fredliga och inkluderande samhället och mål 17 Genomförande och globalt partnerskap.

 

Sommarlägret under 2018

Torsdagen den 16 augusti samlades ett gäng ambitiösa världsförbättrare och 3 ledare för att tillsammans under 4 dagar arbeta med Agenda 2030, dess innehåll, genomförande och hur vi tillsammans kan bidra till att vi år 2030 har uppnått Agendans huvudmål: att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter i världen, att lösa klimatkrisen, att främja fred och rättvisa genom att arbeta med Agendans 17 mål och dess 169 delmål.

Tillsammans åkte vi ut till KFUM Brevik för att där ta oss an en informativ, utmanande och rolig helg. Helgen fylldes av workshops om de globala målen, hur vi bidrar och hur vi vill och kan bidra ännu mer, vilket vårt nästa steg är i arbetat för att förverkliga den, vad KFUM i världen gör samt hur vi på bästa sätt kommunicerar och informerar vidare det vi lärt oss under helgen. Men det var inte bara hjärnaktivitet under helgen, vi paddlade kanot, åkte zipline (ALLA VÅGADE!), löste kluriga utmaningar tillsammans (vissa involverade en rock ring, 7 personer och ett mål under 5 sek), grillade och sjöng runt lägereld.

Deltagarna fick alla påminnelsepåsar som i tider av tvivel ska påminna om mod, motivation, röst och vikten av att tala, ta hjälp och arbeta tillsammans.

Tack alla fina bästa deltagare som kom och tack alla fantastiska ledare, Ambassadörer och på KFUM Brevik för allt ert jobb!

Nu arbetar vi vidare med vår pilotverkstad för att sprida kunskap om Agenda 2030 till alla unga i KFUM och i Sverige.

 

Utbildning nr 2 avklarad

Under helgen 26-28 oktober samlades våra fantastic five Din agenda ambassadörer för utbildning nr 2. Vi fördjupade oss i delmålen och pratade om målkonflikter och hur verkligheten ibland kan göra så att det uppstår konflikter mot målen. Vi pratade också om hur vi förbättrar vårt kommunikationsarbete och hur vi gör verklighet av våra planer i piloverkstaden för att sprida kunskap och kännedom om Agenda 2030 runt om i KFUM och i Sverige. Med oss på utbildningen hade vi också Gildas Tona, som är projektledare för youth justice i YMCA Togo, en av KFUMs partners i utvecklingssamarbetet i Afrikaprogrammet. Han berättade ingående om hur arbetet ser ut med youth justice i Togo, hur ungas kontext kan se ut i Togo och hur Togo arbetar med Agenda 2030. Med oss var också Romulo Dantas, ansvarig för youth empowerment på World Alliance of YMCA. Romulo pratade med oss om hur världsförbundet arbetar för hållbarhetsmålen och för att ungas ska ha plats i genomförandet, men också hur vi kan påverka mer. EN SANN INSPIRATION att ha dessa gäster hos oss!

Har du frågor om projektet?

Tveka inte att höra av dig till Caroline.daly@kfum.se

Vill du veta mer om Agenda 2030 och de globala målen, spana in härKFUM Sverige
Rosengatan 1, 111 40 Stockholm
info@kfum.se, 08-677 30 00
Swish: 123-9018557
Plusgiro: 90 1855-7